با حضور اعضای شورای شهر؛

برگزاری جلسه شورای اسلامی شهر خوی

شورای شهر خوی

بع گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار خوی، معاون شهرسازی و مدیران مناطق دوگانه شهرداری خوی، اصحاب رسانه و خبرنگاران بصورت علنی برگزار شد.

جلسه شورای اسلامی شهر خوی

برگزاری جلسه شورای اسلامی شهر خوی