با موضوع ساماندهی صنوف مزاحم برگزار شد؛

برگزاری جلسه شورای اسلامی شهر خوی با حضور مسئولین شهرستانی

شورای اسلامی شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار خوی، فرماندار، رئیس دادگستری، دادستان، جمعی از مسئولین ادارات، اصحاب رسانه و خبرنگاران بصورت علنی برگزار شد.

جلسه شورای شهر خوی

برگزاری جلسه شورای اسلامی شهر خوی با حضور مسئولین شهرستانی