برگزاری جلسه شئون فرهنگی شهرستان خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهروشهرداری خوی ؛ جلسه شئون فرهنگی با موضوع ماه محرم به ریاست امام جمعه شهرستان خوی وبا حضور  نصراله پور شهردار خوی برگزار گردید.