با حضور اعضا برپا شد؛

برگزاری جلسه ستاد هماهنگی عفاف و حجاب

جلسه ستاد عفاف و حجاب

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه هماهنگی ستاد عفاف و حجاب شهرستان خوی با حضور امام جمعه، معاون سیاسی فرماندار، رییس شورای اسلامی شهر خوی، معاون مدیریت توسعه و منابع شهرداری خوی و جمعی از روسای ادارات در محل سالن جلسه فرمانداری برگزار شد.

جلسه شورای عفاف و حجاب خوی

برگزاری جلسه شورای هماهنگی عفاف و حجاب