به جهت ساماندهی سکونتگاه های غیرمجاز شهر خوی تشکیل شد؛

برگزاری جلسه ستاد بازآفرینی شهرستان خوی

ستاد بازآفرینی

به گزرش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه ستاد بازآفرینی شهرستان با حضور شهردار، فرماندار و جمعی از مسئولین ادارات با عنوان ساماندهی سکونتگاه های غیرمجاز در سالن شهید برگزینی شهرداری خوی برگزار شد.

ستاد بازآفرینی شهرستان خوی

برگزاری جلسه ستاد بازآفرینی شهرستان خوی