باحضور اعضا؛

برگزاری جلسه ساماندهی سرویس مدارس شهرستان خوی

ساماندهی سرویس مدارس

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه ساماندهی سرویس مدارس باحضور رییس کمیسیون ترافیک شورای اسلامی شهر، رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، نماینده انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش، پلیس راهور و نماینده اداره اماکن برگزار شد.

جلسه ساماندهی سرویس مدارس

برگزاری جلسه ساماندهی سرویس مدارس شهرستان خوی