در راستای رفع مشکلات موقوفات شهرستان خوی برگزار شد؛

برگزاری جلسه رفع مشکلات موقوفات شهرستان خوی

مشکلات موقوفات

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه بررسی مسایل و مشکلات موقوفات شهرستان در محل سالن جلسات اداره اوقاف شهرستان خوی با حضور مسئولین این شهر برگزار شد.

جلسه رفع مشکلات موقوفات شهرستان خوی

برگزاری جلسه رفع مشکلات موقوفات خوی