با حضور اعضای شورای شهر؛

برگزاری جلسه رسمی شورای شهر خوی

جلسه رسمی شورای شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار خوی، اصحاب رسانه و خبرنگاران در صحن علنی شورای شهر برگزار شد.

جلسه رسمی شورای شهر خوی

برگزاری جلسه شورای اسلامی شهر خوی