با حضور اعضای شورای اسلامی شهر تشکیل شد؛

برگزاری جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی

شورای اسلامی شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار خوی، اصحاب رسانه و خبرنگاران بصورت علنی در ساختمان شورا برگزار شد.

شورای اسلامی شهر خوی

برگزاری جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی