با حضور اعضا؛

برگزاری جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی

شورای شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، در این جلسه اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی به بیان دست آوردهای سفر یک روزه و دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز معاون وزیر راه و شهرسازی پرداختند که طی روزهای آینده بصورت دقیق و صریح به سمع و نظر مردم خواهد رسید.

طی این سفر و برگزاری جلسات مختلف، بسیاری از مشکلات و مطالبات چندین ساله مردم شهر خوی مطرح و خبرهای نوید بخشی به مردم داده خواهد شد.

شورای اسلامی شهر خوی

برگزاری جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی