با حضور اعضا؛

برگزاری جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی

جلسه شورای شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار خوی، اصحاب رسانه و خبرنگاران در صحن علنی شورای شهر برگزار شد.

جلسه شورای شهر خوی برگزار شد

برگزاری جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی