با حضور اعضای شورای شهر؛

برگزاری جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی

شورای اسلامی شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار خوی، رییس دفتر و رییس شورای راهبردی نماینده مردم شهرستان های خوی و چایپاره، اصحاب رسانه و خبرنگاران در صحن علنی شورای شهر برگزار شد.

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی

برگزاری جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی