با حضور اعضا؛

برگزاری جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی

جلسه رسمی شورای شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری خوی، اصحاب رسانه و خبرنگاران در صحن علنی شورای شهر برگزار شد.

حمیدرضا عمرانی

برگزاری جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی