با حضور اعضا؛

برگزاری جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی

جلسه شورای شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورا، شهردار، امام جمعه و فرماندار ویژه شهرستان خوی به همراه معاون سیاسی فرماندار، هیئت مدیره تولیت شمس تبریزی و اصحاب رسانه به ریاست حمیدرضا عمرانی رئیس شورا در صحن شورای شهر برگزار شد.

جلسه رسمی

برگزاری جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی