با حضور اعضا؛

برگزاری جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی

جلسه رسمی شورای شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی، جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورا، شهردار خوی و اصحاب رسانه به ریاست حمیدرضا عمرانی رئیس شورا در صحن شورای شهر برگزار شد.

جلسه رسمی

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورا، شهردار خوی و اصحاب رسانه به ریاست حمیدرضا عمرانی