با حضور اعضای شورای اسلامی شهر خوی ؛

برگزاری جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور شهردار خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی ، با حضور اعضای شورا ، شهردار محترم خوی و اصحاب رسانه به ریاست دکتر محمد صادق نژاد نائب رئیس شورای شهر با موضوع بررسی نامه های ادارای و مردمی برگزار شد .