در راستای بررسی مسائل مهم شهری تشکیل شد؛

برگزاری جلسه جلسه هم اندیشی و بررسی بافت مرکزی شهر

پیاده راه سازی هسته مرکزی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه هم اندیشی و بررسی بافت مرکزی شهر با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین و روسای سازمان های تابعه شهرداری و مشاور بافت تاریخی برگزار شد.

جلسه هم اندیشی مرکز شهر خوی

برگزاری جلسه جلسه هم اندیشی و بررسی بافت مرکزی شهر