به جهت توسعه و بهبود خدمات صورت گرفت؛

برگزاری جلسه تعامل و ساماندهی حمل و نقل عمومی شهر ایواوغلی

جلسه تعامل و ساماندهی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه تعامل و ساماندهی حمل و نقل عمومی شهر ایواوغلی با حضور شهردار و عضو شورای شهر ایواوغلی و نماینده بهره برداران در محل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی برگزار شد.

جلسه تعامل و ساماندهی حمل و نقل

برگزاری جلسه تعامل و ساماندهی حمل و نقل عمومی شهر ایواوغلی