در راستای بررسی اقدامات صورت گرفته؛

برگزاری جلسه امر به معروف در سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری خوی

امر به معروف

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهردرای خوی، جلسه امر به معروف و نهی از منکر با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه شهرستان خوی به همراه رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی در محل دفتر این سازمان با عنوان اقدامات صورت گرفته در پایانه بین المللی شهید درستی برگزار شد.

امر به معروف و نهی از منکر

برگزاری جلسه امر به معروف در سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری خوی