با حضور اعضای جلسه؛

برگزاری جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر و شورای اقامه نماز شهرداری خوی

در راستای بهبود برنامه های پیش رو

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر و شورای اقامه نماز شهرداری خوی با حضور امام جمعه، فرماندار، رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار و جمعی از مسئولین شهرستان خوی برگزار شد.

جلسه

برگزاری جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر و شورای اقامه نماز شهرداری خوی