همزمان با فرا رسیدن روز مباهله برگزار شد؛

برگزاری جشن روز مباهله در آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی آموزشی بوتراب

روز مباهله

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جشن روز مباهله در آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی آموزشی بوتراب با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر خوی و با همکاری شهرداری خوی برگزار شد.

جشن روز مباهله در خوی

برگزاری جشن روز مباهله در آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی آموزشی بوتراب