برگزاری اولین جلسه سال ۱۴۰۲ و سیزدهمین جلسه ستاد بازآفرینی شهرستان خوی در محل سالن اجتماعات شهید برگزینی شهرداری خوی