با حضور اعضا؛

برگزاری اولین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی در سال جدید

جلسه شورای شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، اولین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار خوی، اصحاب رسانه و خبرنگاران در صحن علنی شورای شهر برگزار شد.

جلسه رسمی شورای شهر

برگزاری اولین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی در سال جدید