به مناسبت ماه محرم؛

برپایی ایستگاه صلواتی پایگاه بسیج امام سجاد(ع) شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی ؛  ایستگاه صلواتی پایگاه بسیج امام سجاد(ع) شهرداری خوی در بلوار شیخ نوائی مقابل اداره مرکزی برپایی شد.