سفیران سبز، خادمان اباعبدالله الحسین(ع)؛

برپایی ایستگاه صلواتی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری خوی

ایستگاه صلواتی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، ایستگاه صلواتی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی در ذیل برنامه های شعار پای کار حسین برگزار شد.

ایستگاه صلواتی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری طبق برنامه های شعار پای کار حسین در روز سوم ماه محرم الحرام به همت سفیران سبز و زیبایی شهر در مقابل سازمان سمف شهرداری خوی بر پا شد.

ایستگاه صلواتی سازمان سیما و منظر خوی

برپایی ایستگاه صلواتی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری خوی