در زیر خیمه اش، همه یک خانواده ایم؛

این شهر عزادار حسین هست

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛ طی هفته جاری شهرداری با مناسب سازی فضای شهری متناسب با ایام محرم- نصب بنرهای ویژه محرم در معابر اصلی و خیابانهای اصلی-تعویض پرچم های سطح حوزه،نصب المان های ویژه محرم در میادین اصلی به استقبال از ماه محرم رفت وبا آمدن محرم شهر حسینی شده و بوی ماتم وعزای حسینی در جای جای شهر به مشام می رسد وخیابانهای شهر مملو از عطر و بوی محرم شده است.

.