شهر در مسیر توسعه ؛

با تمام توان برای تحقق اهداف مجموعه مدیریت شهری

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، آسفالت ریزی پروژه اصلاح هندسی میدان ولیعصر(عج) به همت معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد .