در راستای بررسی روند اجرای پروژه ها؛

بازدی مسئولین شهرستانی از واحدهای بازسازی شده در مناطق زلزله زده خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، فرماندار ویژه شهرستان به همراه شهردار خوی و رئیس بنیاد مسکن در راستای بررسی روند اجرای پروژه ها از چندین واحد مسکونی بازسازی شده مناطق زلزله زده این شهر بازدید نمودند.

بازدید از مناطق زلزله زده خوی

بازدی مسئولین شهرستانی از واحدهای بازسازی شده در مناطق زلزله زده خوی