بازدید چهره های ورزشی برجسته خویی از کمپ اسکان اضطراری پایانه شهید درستی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی عصر دیروز چهره های ورزشی برجسته خویی کشور آقایان فتح اله زاده مدیرعامل تیم فوتبال استقلال تهران و پیمان یوسفی مجری و گزارشگر ورزشی تلویزیون ملی با حضور در کمپ اسکان اضطراری پایانه شهید درستی از کمپ دایر شده در محوطه و مجموعه پایانه شهید درستی بازدید کردند