در پی آبگرفتگی در آپارتمان های زیتون؛

بازدید و قدردانی اعضای شورای اسلامی شهر از کارکنان در حال عملیات شهرداری خوی

قدردانی اعضای شورای اسلامی شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، روسای کمسیون های خدمات شهری و ورزش شورای شهر از عوامل و زحمت کشان شهرداری اعم از معاونت خدمات شهری و سازمان آتش نشانی که از از ساعت شش صبح تا پاسی از شب درجهت رفاه شهروندان بویژه کوی ولیعصر(عج) پای کاربودند، بازدید و قدردانی کردند.

شهرداری خوی در سیل

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از کارکنان شهرداری خوی