در اولین روزهای نوروز صورت گرفت؛

بازدید نوروزی شهردار خوی از پایانه مسافربری شهید درستی

بازدید نوروزی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حسن نصراله پور شهردار خوی همزمان با ایام نوروز، از پایانه بین المللی مسافربری شهید درستی و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی دیدار کرد.

بازدید نوروزی شهردار خوی از ترمینال

بازدید نوروزی شهردار خوی از پایانه مسافربری شهید درستی