در راستای رفع مشکلات موجود؛

بازدید میدانی مسئولین شهرستانی از روند ایجاد نمایشگاه های خودرو در خوی

بازدید از نمایشگاه های خودرو

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، ریاست حوزه قضایی و دادستان شهرستان به همراه اعضای شورای شهر، معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری و چندی از روسای ادارات خوی از محل جدید نمایشگاه های اتومبیل و نیز بنگاه‌های خودرو در سطح شهر بصورت میدانی بازدید کردند.

بازدید از نمایشگاه های خودرو

بازدید میدانی مسئولین شهرستانی از روند ایجاد نمایشگاه های خودرو در خوی