در راستای رفع مشکلات ؛

بازدید میدانی شهردار از روند نصب چراغ های کمربندی شهید سلیمانی خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، شهردار خوی با حضور میدانی از روند اجرای علمیات نصب چراغ های روشنایی کمربندی شهید سلیمانی بازدید نمود .