در راستای رفع مشکلات موجود؛

بازدید میدانی از محل نمایشگاه‌های اتومبیل

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ،  اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار خوی ، مدیر منطقه ۲ و معاون خدمات شهری شهرداری از محل نمایشگاه‌های اتومبیل در راستای رفع مشکلات موجود بازدید بعمل آوردند.