در راستای بررسی روند اجرای پروژه ها صورت گرفت؛

بازدید معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی از پروژه های عمرانی

نهضت آسفالت ریزی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی از عملیات آسفالت ریزی در بیست متری شهید امین نژاد بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه قرار گرفت.

معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی

بازدید معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی از پروژه های عمرانی