در راستای رفع مشکلات موجود؛

بازدید معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی از پروژه های عمرانی شهری

تکاپوی مجموعه مدیریت شهری

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی، معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی از روند اجرای عملیات عمرانی در نقاط مختلف شهر بازدید و از نزیک در جریان مشکلات موجود قرار گرفت.

بازدید معاون شهردار

بازدید معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی از پروژه های عمرانی شهری