در راستای پیگیری از روند اجرای پروژه های شهری،

بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی به همراه شهردار از کمربندی شهید سلیمانی

کمربندی شهید سلیمانی در آستانه افتتاح

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و شهردار خوی از روند اجرای عملیات و مراحل پایانی پروژه کمربندی شهید سلیمانی بازدید میدانی نموند.

بازدید فرماندار و شهردار خوی از کمربندی شهید سلیمانی

بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی به همراه شهردار از کمربندی شهید سلیمانی