در جهت بررسی نحوه خدمات دهی؛

بازدید معاون استاندار آذربایجان غربی از واحدهای مختلف شهرداری خوی

بازدید از واحد های مختلف شهرداری

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی از واحدهای مختلف شهرداری شهر خوی بازدید گرد.

بازدید معاون استاندار از شهرداری خوی

بازدید معاون استاندار آذربایجان غربی از واحدهای مختلف شهرداری خوی