در راستای رفع مشکلات و توسعه گردشگری؛

بازدید مسئولین شهرستانی از بازار تاریخی خوی

بازدید از بازار خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، امام جمعه، فرماندار و شهردار شهر خوی به همراه جمعی از مسئولین این شهرستان از بازار تاریخی و نیز چندی از ابنیه های باستانی این شهر بازدید نموده و تصمیماتی نیز اتخاذ گردید.

بازدید از ابنیه های تاریخی خوی

بازدید مسئولین شهرستانی از بازار تاریخی خوی