به جهت بررسی روند اجرای پروژه ها؛

بازدید فرماندار و شهردار خوی از پروژه های عمران شهری

پروژه های عمرانی شهری

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، فرماندار به همراه شهردار خوی با حضور میدانی در نقاط مختلف شهر، از پروژه های عمران شهری بازدید و از نزدیک در جریان روند کارها قرار گرفت.

بازدید از پروژه های عمرانی خوی

بازدید فرماندار و شهردار از پروژه های عمران شهری