در راستای رفع مطالبات مردمی؛

بازدید فرماندار به همراه شهردار خوی از مرکز پایگاه انتقال خون این شهرستان

بازدید های میدانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، کریم علی نژاد فرماندار ویژه شهرستان خوی به همراه شهردار خوی از مرکز پایگاه انتقال خون شهرستان بازدید و در خصوص وضعیت ساختمان خونگیری مرکز گفتگو کردند.

بازدید

بازدید فرماندار به همراه شهردار خوی از مرکز پایگاه انتقال خون این شهرستان