در راستای رفع مطالبات مردمی؛

بازدید فرماندار، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار خوی از مناطق مختلف شهر

پای درد دل مردم

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، فرماندار، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار خوی به همراه سایر مسئولین شهرستانی از مناطق مختلف شهر در راستای رفع مطالبات مردمی بازدید کردند.

بازدید میدانی

فرماندار، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار خوی به همراه سایر مسئولین شهرستانی از مناطق مختلف شهر