در راستای بررسی روند اجرای پروژه صورت گرفت؛

بازدید شهردار و عضو شورای شهر از روند اجرای پروژه احیای باغ دلگشا

احیای باغ دلگشا

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حسن نصراله پور شهردار خوی به همراه سجاد چهره آرا عضو شورای اسلامی شهر از عملیات اجرایی در پروژه احیا باغ تاریخی دلگشا(داغ باغی) بازدید کردند.

احیای باغ دلگشا خوی

بازدید شهردار و عضو شورای شهر از روند اجرای پروژه احیای باغ دلگشا