طی چهارشنبه سوری صورت گرفت:

بازدید شهردار و نماینده شورا شهر از سازمان آتش نشانی در شب چهارشنبه سوری

روز چهارشنبه سوری

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، شهردار خوی به همراه نماینده شورای شهر در هیئت مدیره سازمان آتش نشانی از واحدهای مختلف این سازمان در نقاط مختلف شهر بازدید و با نیروهای عملیاتی دیدار کردند.

چهارشنبه سوری در خوی

بازدید شهردار نماینده شورا شهر از سازمان آتش نشانی در شب چهارشنبه سوری