در راستای تسریع روند اجرای پروژه ؛

بازدید شهردار خوی از پروژه کمربندی شهید سلیمانی خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شئرای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، حسن نصراله پور شهردار خوی با حضور میدانی در پروژه کمربندی شهید سلیمانی بر سرعت بخشیدن برای اتمام پروژه در راستای تسهیل تردد شهروندان تاکید کرد .