همزمان با برگزاری جشن عید

بازدید شهردار خوی از غرفه های جشن مهمانی غدیر

مهمانی غدیر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، در پی برگزاری جشن بزرگ مهمانی غدیر، شهردار خوی با حضور خود در این مراسم بصورت میدانی از غرفه های موجود بازدید و با گروه های مختلف دیدار کرد.

شهردار خوی در جشن عیدسعید غدیرخم

بازدید شهردار خوی از غرفه های جشن مهمانی غدیر