کار شهر تعطیل پذیر نیست؛

بازدید شهردار خوی از روند اجرای پروژه احیای باغ تاریخی دلگشا

احیای باغ تاریخی دلگشا

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، شهردار خوی با حضور در باغ تاریخی دلگشا، از نزدیک در جریان روند اجرای این پروژه قرار گرفت و دستورات لازم در خصوص تسریع در روند اجرا را صادر نمود.

شهردار خوی از باغ تاریخی دلگشا بازدید کرد

بازدید شهردار از باغ تاریخی دلگشا