به جهت بررسی روند کارهای اجرایی صورت گرفت؛

بازدید شهردار خوی از روند اجرای پروژه احیای باغ تاریخی دلگشا

باغ تاریخی دلگشا

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حسن نصراله پور شهردار خوی به همراه معاون امور زیربنایی و ترافیک و نیز سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری از روند پروژه احیای باغ دلگشا بازدید نمودند.

باغ دلگشا در آستانه افتتاح

بازدید شهردار از باغ دلگشا