به جهت بررسی روند پیشرفت پروژه؛

بازدید شهردار خوی از روند اجرای عملیات احداث داغ باغی

باغ دلگشا تا پایان سال احیا می شود

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حسن نصراله پور شهردار خوی از عملیات احداث داغ باغی (پارک دلشگا) اعم از زیر سازی و آماده سازی مسیرها، نصب مبلمان، کاشت، اجرای تاسیسات آب و برق بازدید میدانی کرد.