شهر در مسیر توسعه ؛

بازدید شهرداری خوی از روند اجرای آسفالت ریزی کوچه های جهاد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، شهردار خوی ظهر روز سه شنبه از عملیات آسفالت ریزی کوچه های جهاد توسط اکیپ معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی بازدید و در جریان روند اجرای پروژه ها قرار گرفت .